Digital Storytelling

digital-storytellingKorte multimedia-montage waarbij beeld, geluid en gesproken tekst worden gebruikt

http://www.via-dia.be/

 

Al eeuwen vertellen mensen elkaar verhalen. Vroeger werden verhalen van mond tot mond verteld. Vandaag hebben we een hele gereedschapskist vol digitale technieken om niet alleen een verhaal te vertellen, maar ook om te bewaren zodat ze niet verloren gaan. Het maken van een digitaal verhaal is een speelse en praktische manier om vertrouwd te geraken met nieuwe mediatechnologieën. Door het gebruik van eenvoudige software, heeft men enkel basiscomputervaardigheden nodig om een krachtig resultaat te behalen. Digitale verhalen zijn een prachtig hulpmiddel om mensen in beweging te brengen, om de krachten in de wijk te mobiliseren en om zo bepaalde thema’s aan te kaarten.

Het creatieve proces is misschien wel de grootste motivatie om aan de slag te gaan met digitale verhalen. Het is een uitdaging om op zoek te gaan naar krachtige beelden, de juiste woorden, naar hoe vorm en inhoud elkaar kunnen versterken.