Editie 2016-2017

Ook dit schooljaar wil Atlas het vertellen blijven stimuleren en de methodieken hierrond verder uitbouwen.

  • Op 28 november 2016 start het verteljaar met een inspiratiedag ‘Storytelling als methodiek voor taalverwerving’ in Den Bell. Na een inleiding door Katrice Horsley zullen 8 workshops aangeboden worden aan NT2-docenten, NT2-vrijwilligers en iedereen die zin heeft om te werken rond vertellen. Kijk hier naar foto’s van en reacties op de inspiratiedag.
  • Van december 2016 tot april 2017 zullen 8 verschillende verteltrajecten plaatsvinden bij het Centrum voor Basiseducatie, CVO Antwerpen, LBC, Sopro, Encora, Linguapolis, Open Inloop Taal en de VDAB. Deze trajecten worden begeleid door professionele vertellers die samen met de docenten en cursisten zullen werken aan een eindproduct dat gebracht zal worden tijdens het vertelfestival. Dit kan zowel een vertelvoorstelling zijn, een expo, de ontwikkeling van een nieuwe methodiek of een theaterstuk. De vertellers die zich hier met veel plezier voor engageren, zijn Carmien Michels, Dahlia Pessemiers, Hilde Rogge, Marijke Goossens, Mostafa Benkerroum, Veerle Ernalsteen en Vormingplus (Digital Storytelling).

wordspinnt2vertelt

  • Van 10 tot 14 mei 2017 vindt het Vertelfestival plaats op verschillende lokaties.